Μοσούλη: Χωρίς νερό, τρόφιμα και ηλεκτρικό οι κάτοικοι