ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΑΘΗΝΑ 18-2-2017.
 
Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 έλαβε χώρα ενημέρωση διά εκπροσώπου των εργαζομένων εντός του κτηρίου κεντρικής διοικήσεως των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Ως γνωστόν, το ναυπηγείο τελεί υπό τη διοικητική διαχείριση τού Πολεμικού Ναυτικού με το καθεστώς τής παραχωρήσεως, με τη σύμφωνη γνώμη ιδιοκτήτη τής εταιρίας και κράτους. Κράτος και Διοίκηση Σάφα βρίσκονται στα δικαστήρια για οικονομικές διαφορές που θα δικάσουν τελεσιδίκως τον προσεχή Μάρτιο, αν δεν προκύψουν νέες αναβολές.