ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΥ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ


ΑΘΗΝΑ 1-3-2017.

Ελέγχοντας το κακό, δε βγαίνει τίποτε. Παρουσιάζοντας όμως το καλό, ελέγχεται από μόνο του το κακό. Μόνο με καλά παραδείγματα ελέγχονται όσοι έκαναν μόδα την αμαρτία. Όσιος Παίσιος ο Αγιορείτης. 

Η ρητορική και η πολεμική αρετή, η φιλοσοφία και το δίκαιο συναποτελούν τη βιοθεωρία και την κοσμοθεωρία τού Ελληνικού Έθνους. Ο λόγος τού Έλληνα ομοιάζει με τον σπόρο που πίπτει σε γόνιμο έδαφος για να δώσει τούς καρπούς του. Ο Θεός μάς έπλασε κατ' εικόνα και ομοίωσή Του. 
η συνέχεια εδώ