Πόσος στρατός υπάρχει στα βαλκάνια; Ποιες χώρες είναι οι πιο ισχυρές;