ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΟΥΡΚΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ 2-2-2017.

Βγήκε λέει Τούρκος βουλευτής εκ τής νυν και αεί ελληνικής Σμύρνης μας και είπε ότι το 1996
η Τσιλέρ είχε δώσει εντολή να χτυπηθούν τα πολεμικά μας πλοία, εντολή την οποία αγνόησε δειλός Τούρκος ναύαρχος. 
η συνέχεια εδώ