Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ 12-2-2017.
 
Κάθε οικογένεια οφείλει να εξασφαλίσει στα μέλη της στέγη, υγεία, ασφάλεια, εργασία και αυθυπαρξία. Τα ίδια αγαθά κατά αντιστοιχία οφείλει να εξασφαλίσει η Εθνική Κοινότητα στους πολίτες της. Απόλυτη κυριότητα τού λαού επί τού Οίκου τής Φυλής, επί τής Πατρίδος. Διαχείριση των υποδομών τής Πατρίδος από τα γεννήματα τής Εθνικής Κοινότητος, με σκοπό την ανάπτυξη τής Πατρίδος και των πολιτών της. Κοινωνική συνοχή και συμπαγείς μηχανισμούς ασφαλείας από πάσης μορφής κινδύνους.