ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ Ή ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΧΑΟΣ

ΑΘΗΝΑ 8-2-2017.
 
Όταν στην ζωή ενός κράτους η γεωφυσική επάρκεια και η γεωπολιτική σημασία συμπίπτουν, τότε η κοινωνική ισορροπία και η εθνική βιωσιμότητα ταυτίζονται απόλυτα. Τα εσωτερικά και τα εξωτερικά ζητήματα ρυθμίζονται από τον βαθμό ανεξαρτησίας τού κράτους. Είτε θα υπάρξει ως δυνατή οντότητα με θεληματική εθνική ηγεσία είτε θα σβήσει ανάμεσα στους τυμβωρύχους δυνατούς.