ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΑΘΗΝΑ 2-2-2017.
 
Προσφάτως είχα μια συζήτηση με κάποιον που θεωρεί τον εθνικισμό που πρεσβεύω ως ιδεολογία αιρετικό λόγω τής συγκεκριμένης άποψης που εκφράζει μερίδα τής εκκλησίας που πρόσκειται στον οικουμενισμό. Η θέση αυτή είναι απολύτως απαράδεκτη και την απορρίπτω κατηγορηματικά.