ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 22-2-2017.
 
Άφθαστο ηρωικό μεγαλείο πίστως και σθένους. Ιδού η Ελλάς. 
 
Η ιστορία είναι το αδιάψευστο βιβλίο τής ανθρωπότητος που γράφεται πρώτα με αίμα και κατόπιν με μελάνι. Είναι επιπλέον αυτή η ίδια η ιστορία ένας αέναος κύκλος επαναλαμβανόμενος που διδάσκει τούς μελετηρούς, εναργείς και ζωντανούς λαούς να προβλέπουν και να αντιμετωπίζουν νικηφόρα τις υποθέσεις τους. Τούς δε αγνοούντες την ιστορία, τούς αδιάφορους και τούς ψοφοδεείς λαούς τούς καταδικάζει στην αιώνια σκλαβιά και τον βιολογικό τους εν τέλει θάνατο.