Β. Ντακότα: Ο στρατός ανοίγει το δρόμο για τον αμφιλεγόμενο αγωγό