Ενισχύει τη στρατιωτική της μηχανή στη Αρκτική η Mόσχα