Αραβικό MSNΧώρα "North Cyprus" έχει το αραβικό παράρτημα του msn, και μάλιστα σε δύο διαφορετικές σελίδες του.

Διευθύνσεις :
σελίδα 1

Το λάθος διορθώθηκε