Περί ομοφυλοφιλίας στην Αρχαία Ελλάδα (Γλωσσάρι ομοφυλοφιλικών όρων)

Ένα μεγάλο θέμα που εχει προκύψει απο διάφορες χολυγουντιανες ταινίες και διαφορους υποτίθεται αξιόλογους ιστορίκους περι ομοφυλοφίλιας στήν αρχαιά ελλάδα, και οτι οι αρχαίοι ελληνες πανω σε αυτο το ζήτημα δεν είχαν κανένα ενδοιασμο,αυτο ειναι ενα μεγάλο ψέμα!!Παραθετω το παρακάτω κείμενο απο την νομοθέσια των αθηναιων ΄΄ Εάν τις Αθηναίος εταιρήση, μη εξέστω αυτώ των εννέα αρχόντων γενέσθαι, μηδ ιερωσύνην ιεράσασθαι, μηδέ συνδικήσαι, τω δήμω, μηδέ αρχήν αρχέτω μηδέμίαν, μήτε ενδήμον μήτε υπερόριον, μήτε κληρωτήν, μήτε χειροτονητήν, μηδ επί κηρυκείαν αποστελλέσθω, μηδέ γνώμην λεγέτω, μηδ είς τα δημοτελή ιερά εισίτω, μηδ εν ταις κοιναίς στεφανηφορίαις στεφανούσθω, μηδ εντός των της αγοράς περιραντηρίων πορευέσθω.


Εάν τις ταύτα ποιή, καταγνωσθέντος αυτού εταιρείν θανάτω ζημιούσθω»ΤΟ οποίο σημαινει ”«εάν κάποιος άνδρας συνάψει σεξουαλικές σχέσεις με άλλον άνδρα, δεν δικαιούται να γίνει ένας από τους εννέα άρχοντες ή ιερέας ή δικηγόρος δημοσίων δικών, ή να καταλάβει οποιαδήποτε εξουσία, είτε εντός της πόλεως είτε έξω από τα όρια της, είτε με κλήρο είτε με εκλογή ανατιθέμενη, ούτε να στέλλεται ως κήρυκας, ούτε να λέγει την γνώμη του, ούτε να μετέχει σε δημόσιες θρησκευτικές τελετές, ούτε να φοράει στεφάνι σε δημόσιες στεφανηφορίες, ούτε να περιφέρεται μέσα στο τμήμα της δημόσιας αγοράς που έχει εξαγνιστεί δια ραντίσματος.


Ο δε παραβάτης των διατάξεων αυτών, κηρυσσόμενος ένοχος θα τιμωρείται με την ποινή θανάτου»Εν συνεχεία αν κάνουμε ανάλυση την λέξη που χαρακτήριζε τους ομοφυλοφιλους “κιναιδος” σημαινει δηλαδή κινεί την αιδώ, δηλ κινεί το ρεζιλίκι, την”ξεφτίλα” το μίασμα, άλλωστε φαίνεται και από το γεγονός ότι δεν τους επέτρεπαν να πηγαίνουν στο τμήμα της δημόσιας αγοράς που είχε εξαγνιστεί δια ραντίσματος, στην Αθήνα τους αφαιρούσαν τα δικαιώματα, στην Σπάρτη τους πετάγανε έξω από την πόλη.Βέβαια σίγουρα θα υπήρχαν και ομοφυλόφιλοι στην αρχαία ελλάδα,αλλα αυτο ειναι εκ διαμέτρου αντίθετω με το ότι στην αρχαία ελλάδα η ομοφυλοφιλία ητο καθολική!!!


ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

από το Λεξικό LIDDELL-SCOTT


ΚΑΤΑΠύΓΩΝ=ΚΙΝΑΙΔΟΣ=ΚΑΤΑΠΡΩΚΤΟΣ=

ΕΥΡΥΠΡΩΚΤΟΣ=ΠΕΠΟΡΝΕΥΜΕΝΟΣ=ΜΑΡΙΚΑΣ


ΚΙΝΑΙΔΟΣ=ο κινών την Αιδώ, που με το πέρασμά του προκαλεί σε όλους ντροπή

παραδομένος σε παρα φύσιν σαρκικές επιθυμίες.

όλως δι όλου αισχρός, αχρείος, ασελγής

ΚΙΝΑΙΔΙΑ=ΚΙΝΑΙΔΕΙΑ=η παρά φύσιν ασέλγεια

ΚΙΝΑΙΔΕΥΟΜΑΙ=είμαι κίναιδος

ΚΙΝΑΙΔΙΑΙΟΣ=ο παραδομένος εις εις παρα φύσιν επιθυμίας, ο παρά φύσιν ασελγής

ΚΙΝΑΙΔΙΖΟΜΑΙ=άγω βίον κιναίδου, φέρομαι ως κίναιδος

ΚΙΝΑΙΔΙΣΜΑ=η παρά φύσιν ασέλγεια

ΚΙΝΑΙΔΟΓΡΑΦΟΣ=ο γράφων περί ασελγειών

ΚΙΝΑΙΔΟΛΟΓΕΩ=ομιλώ περί αισχρών και ασελγών πραγμάτων (ΚΙΝΑΙΔΟΛΟΓΙΑ, ΚΙΝΑΙΔΟΛΟΓΟΣ)

ΚΙΝΑΙΔΩΔΗΣ=κατά τον τρόπο των κιναίδων


ΚΑΤΑΠΥΓΩΝ=κίναιδος

ΚΑΤΑΠΥΓΟΣΥΝΗ=κτηνώδης όρεξις, σαρκική επιθυμία παρά φύσιν

ΚΑΤΑΠΥΓΙΖΩ=ενεργώ ως καταπύγων, είμαι κίναιδος, την πυγήν επί πολύ μεταφέρει εν τω βαδίζειν, περπατώ κουνιστά


ΚΑΤΑΠΡΩΚΤΟΣ=ο καταπύγων

ΚΑΤΑΠΡΩΚΤΙΖΩ=καταπυγίζω


ΑΣΕΛΓΕΙΑ=ακολασία, η μετά θρασύτητος βία, λαγνεία, ακολασία, αισχρότης, ΥΒΡΙΣ

ΑΣΕΛΓΗΣ=ο ακόλαστος, ο κτηνώδης, αισχρός, βίαιος

ΑΣΕΛΓΗΜΑ=ΥΒΡΙΣ=ασελγής πράξις

ΑΣΕΛΓΟΜΑΝΕΩ=είμαι εμμενώς ασελγής


ΥΒΡΙΣ=πράξις ακόλαστη ασελγής, φθείρειν ασελγώς γυναίκας και παίδας

ΥΒΡΙΖΩ=φέρομαι υβριστικώς με χρήση βίας, βιάζω, ακολασταίνω, παραδίδομαι υπερμέτρως σε ηδονές, επί σαρκικής ηδονής ακολασταίνω ή ασελγαίνω

ΥΒΡΙΣ ΔΙ ΑΙΣΧΡΟΥΡΓΙΑΣ=ΣΚΛΗΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ με ποινή έως και θανάτου

ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ=ακόλαστος επί προσώπων


ΕΥΡΥΠΡΩΚΤΟΣ=ο κίναιδος, ο τιμωρημένος εκ ραφανισμού μοιχός

ΕΥΡΥΠΡΩΚΤΙΑ=η κατάστασις κιναίδου


ΜΑΡΙΚΑΣ=κίναιδος

η ρίζα ΜΑΡ- εκτός της εννοίας του απαστράπτοντος σημαίνει και χοροπήδημα, πήδημα πάνω-κάτω… εξ ου και μαρ-μαρυγή


The post Περί ομοφυλοφιλίας στην Αρχαία Ελλάδα (Γλωσσάρι ομοφυλοφιλικών όρων) appeared first on hellasforce.0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου