Η κατάργηση των κέντρων νεοσυλλέκτων φέρνει θετικές ανατροπές στο στράτευμα;

Προ μια δομικής αλλαγής βρίσκεται το σύστημα κατάταξης και εκπαίδευσης των νέων που παρουσιάζονται στις Ένοπλες Δυνάμεις για να υπηρετήσουν τη θητεία τους.

Θεωρείται πλέον ώριμη μια μεγάλη αλλαγή που θα φέρει τα πάνω κάτω. Πρόκειται για την κατάργηση των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) και την ενσωμάτωση τους στους μεγάλους σχηματισμούς ως οργανικό μέρος της λειτουργίας τους.Γράφει ο Ειδικός Συνεργάτης του stratiotikosgr.com

Το μέτρο αυτό μπορεί να συνδεθεί με την κατάργηση της εκ των προτέρων επιλογής και κατανομής των στρατευσίμων σε Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία και με τη δημιουργία μιας ενιαίας δεξαμενής στρατευσίμων.

1. Κατάργηση των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων και κατευθείαν κατάταξη στους μεγάλους περιφερειακούς σχηματισμούς.

Ως τώρα οι στρατεύσιμοι κατατάσσονται στα ΚΕΝ, όπου λαμβάνουν ένα ελάχιστο μέρος της εκπαίδευσης και συνεχίζουν στις μονάδες που τοποθετούνται. Στην πράξη τα ΚΕΝ είναι περισσότερο χώρος για μια πρώτη προσαρμογή και την ορκωμοσία.


Η παρεχόμενη από τα ΚΕΝ εκπαίδευση μπορεί άνετα να παρέχεται στους μεγάλους σχηματισμούς που ανήκει η μονάδα στην οποία  τοποθετείται ο οπλίτης. Η προσαρμογή θα είναι πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική, αφού θα γίνεται υπό πραγματικές συνθήκες και όχι στο χαοτικό πλαίσιο του τεράστιου ΚΕΝ.

Με την κατάργηση των ΚΕΝ ο νεοσύλλεκτος θα μετράει πολύ πιο γρήγορα στο ποσοστό επάνδρωσης του μονάδων. Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί το διαθέσιμο δυναμικό στους μεγάλους σχηματισμούς κατά περίπου 10-15%, αφού ο χρόνος παραμονής των νεοσυλλέκτων στα ΚΕΝ θα ενσωματωθεί στο χρόνο παραγωγικής θητείας. Οι σκοπιές οι υπηρεσίες και γενικά το ανθρώπινο δυναμικό που διατίθεται στα ΚΕΝ θα ενσωματωθούν στους μεγάλους σχηματισμούς αυξάνοντας και τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες.

Την εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων στους μεγάλους σχηματισμούς, όπου και οι μονάδες τοποθέτησής τους, θα μπορεί να την φέρει σε πέρας μια μικρή μονάδα, πχ εντός της μεραρχίας ή της ταξιαρχίας.

Με την κατάργηση των ΚΕΝ εξοικονομούνται πόροι και ανθρώπινο δυναμικό που μεταγγίζονται στους μεγάλους σχηματισμούς, εκεί που υπάρχουν οι πραγματικές ανάγκες.

Με την αλλαγή αυτή ο κάθε νέος θα γνωρίζει εκ των προτέρων, με την κατάταξή του, την μετάθεση και την ειδικότητα του με βάση τα δεδομένα που θα έχει τροφοδοτήσει το σύστημα την περίοδο που προηγείται της κατάταξής του.

Ο στρατεύσιμος με το Δελτίο Κατάταξης θα παρουσιάζεται κατευθείαν στη Μονάδα του ή στον σχηματισμού που αυτή υπάγεται.  Όποιοι στρατεύσιμοι έχουν προβλήματα υγείας θα πρέπει, εφόσον είναι γνωστά,  να τα δηλώνουν δύο μήνες πριν από την κατάταξή τους και  να ακολουθούν τις σχετικές διαδικασίες στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την υποστήριξη των κατά τόπους Στρατολογικών Γραφείων, ώστε να μην χάνεται χρόνος θητείας μέχρι να κριθεί η ικανότητα κάποιου.

2. Ενιαία δεξαμενή στρατευσίμων και επιλογή για Στρατό, Ναυτικό και Αεροπορία με την κατάταξη.

Με την κατάργηση της εκ των προτέρων επιλογής και κατανομής των στρατευσίμων σε Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία και με τη δημιουργία μιας ενιαίας δεξαμενής στρατευσίμων, λύνονται πολλά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και τερματίζεται η μεγάλη διάκριση με την «προνομιακή» επιλογή κάποιων να υπηρετήσουν στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, πολύ καιρό, ίσως και χρόνια πριν την κατάταξή τους.

Ωστόσο, παραμένει η κλιμακωτή διάρκεια της θητείας ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας, δηλαδή 9 μήνες στο Στρατό Ξηράς και από 12 μήνες σε Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία.

Διευκολύνονται τόσο το ΠΝ όσο και ΠΑ, που απορροφούν ένα μικρό ποσοστό των στρατευσίμων, να επιλέξουν από την μεγάλη δεξαμενή των νέων που έρχονται προς κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, τους πλέον κατάλληλους και αναγκαίους για την κάλυψη των δικών τους αναγκών.

Σήμερα η επιλογή για ΠΝ και ΠΑ γίνεται πολύ πριν τις κατάταξη, πολύ πριν οι στρατεύσιμοι κάνουν σπουδές και αποκτήσουν γνώσεις που τις χρειάζονται το ΠΝ και η ΠΑ. Με το μέτρο αυτό ενισχύεται και η διακλαδικότητα.

Το σημαντικότερο είναι πως θα υπάρξει αποσυμφόρηση του όλου συστήματος. Δηλαδή θα μπουν στο τραπέζι που μοιράζονται οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις και κάποιες χιλιάδες πιο «καλές» θέσεις στρατευσίμων, αυτές στο ΠΝ και στην ΠΑ, ώστε να καλυφθεί η μεγάλη μάζα αυτών που έχουν σοβαρούς λόγους να είναι κοντά στον τόπο συμφερόντων τους (Αθήνα και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα).

Οι ελάχιστες θέσεις του Στρατού Ξηράς που έπρεπε να καλύψουν τις ανάγκες της μεγάλης μάζας των στρατευσίμων που έχουν λόγους να υπηρετήσουν κοντά στο τόπο συμφερόντων τους, θα ενισχυθούν με τις θέσεις του ΠΝ και της ΠΑ, που εξ ορισμού είναι κοντά στην Αττική και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα.

 

Πηγή: http://www.stratiotikosgr.com/2017/03/katargisi-kentron-neosilekton.html