Ο Στρατηγός Φράγκος μιλά για τους “Άταφους Νεκρούς” μας-ΒΙΝΤΕΟ

“Το εθνικό χρέος προς τους άταφους νεκρούς του 1940.Το βιβλίο του Γιώργου Σούρλα για τους άταφους ήρωες του 1940 παρουσιάστηκε την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 στην ΛΑΦ Θεσσαλονίκης.Κεντρικός ομιλητής ο Φραγκούλης Φράγκος