Καθήκοντα Ανώτερου Διοικητή Φρουράς Κοζάνης ανέλαβε ο Ταξίαρχος Ιωάννης Προκόπης

Σας γνωρίζουμε ότι τα καθήκοντα του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς Κοζάνης ανέλαβε από 16 Μαρτίου 2017 Ο Διοικητής της ΔΕΠΣ του Γ΄ΣΣ , Ταξίαρχος Ιωάννης Προκόπης.