“Τα μάτια μας στα Σκόπια”! Γιατί υπάρχει κίνδυνος

Τρία πρόσφατα άρθρα στις εφημερίδες Δημοκρατία και Κάπιταλ, που επισύρουν την προσοχή στη  σοβαρότητα της κρίσης που διέρχεται το καθεστώς των Σκοπίων, υπερπηδούν ορισμένα χαρακτηριστικά της, τα οποία  ωστόσο προσδίδουν στην «εσωτερική» αυτή κρίση διεθνή εμβέλεια  επικίνδυνη για την Ελλάδα, σε βαθμό που να επιβάλει  ανάκληση και  αναθεώρηση του, σκονισμένου στα παραγκωνισμένα «εκκρεμή», φακέλου του «Μακεδονικού».

Κύριο από τα έκδηλα νέα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την παρούσα από τις δύο προηγούμενες  κρίσεις του 2001 και 2015 είναι ότι αυτή τη φορά, όπισθεν των δύο εσωτερικών  στρατοπέδων, είναι ορατή και  δεσπόζουσα η παρουσία των δύο μεγάλων δυνάμεων στο ευρωπαϊκό μέτωπο. Η ανάφλεξη του σημερινού απειλητικού αδιεξόδου, εύκολα μπορεί να οδηγήσει στη σύγκρουση -την οποία μανιωδώς επιδιώκουν οι χαμένοι της εκλογής του Προέδρου Τραμπ -στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.  Σε περίπτωση που εκσπάσει, εγγύτατα των συνόρων μας, μια αναμέτρηση μεγάλων δυνάμεων, άμεση ή και έμμεση, (τύπου Συρίας ή Ανατολικής Ουκρανίας), τις  προεκτάσεις και συνέπειες της όλοι μπορούν να αντιληφθούν.....συνεχεια εδώ