ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

ΑΘΗΝΑ 15-3-2017.
 
Οι πολιτικοί τής αστικής δημοκρατίας αποκαλούν ορθότητα τον εφησυχασμό των μαζών, τον καιροσκοπισμό, την υλική τους ευμάρεια, την αρχομανία τους και την εκχώρηση τής εθνικής κυριαρχίας εις χείρας βαρβάρων και "δυνατών". Εντολοδότης όμως και εξουσιαστική τάξη τού κράτους είναι το Έθνος, η όμαιμη λαϊκή και φυλετική κοινότητα που έχει ως αφετηρία το ιστορικό της παρελθόν, βάση λειτουργίας τις αξίες και τις παρακαταθήκες της και αποστολή την ισχύ της, το ούτως καλούμενο εθνικό συμφέρον.