ΚΑΘΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΣΥΝΗ ΜΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΓΚΑΛΙΑ

ΑΘΗΝΑ 1-4-2017.
 
1 τού Απρίλη το 1955 ξεκίνησε ο ένοπλος απελευθερωτικός αγών των Κυπρίων αδερφών μας από τον αγγλικό ζυγό. Η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών με την εμπνευσμένη ηγεσία τού στρατηγού Γεωργίου Γρίβσ Διγενή έθεσε ξεκάθαρα τον επιδιωκόμενο στόχο.