ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΣΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ 12-3-2017.
 
Ο Έλληνας όταν ενεργεί προς το καλό τής εθνικής κοινότητος, όταν σχηματίζει την βιοθεωρία και την κοσμοαντίληψη του, σηκώνει όρκο ιερό προς το Θεό, τούς προγόνους του και τα παιδιά του, ότι θα τιμήσει τις αξίες και θα προάγει τα δίκαια τής Φυλής. Μ' αυτήν την βασική αρχή, αποφάσισα να γράψω το παρόν άρθρο, με σκοπό να αποτελέσει βασική παρακαταθήκη που δίδω στην κόρη μου. Να πληροφορηθεί η Ειρήνη μου με σαφήνεια και πληρότητα τις θέσεις τού πατρός της για την δόμηση και την αποστολή τής Πολιτείας επί των ζητημάτων Πίστεως και Πατρίδος.