Που βρίσκεται ο χρυσός του Ελληνικού Κράτους;

Όπως ενδεχομένως δεν γνωρίζετε, αλλά μπορούν να σας το βεβαιώσουν από την κεντρική τράπεζα της χώρας μας, αυτή τη στιγμή το σχεδόν 50% των αποθεμάτων χρυσού της Ελλάδας φυλάσσεται σε θησαυροφυλάκιο της ΤτΕ και το υπόλοιπο 50% στο εξωτερικό..


Σε απολύτως ασφαλή καταφύγια φυλάσσονται τα διαθέσιμα χρυσού της Ελλάδας, τόσο εντός...συνόρων όσο και στο εξωτερικό. Γιατί όπως ενδεχομένως δεν γνωρίζετε, αλλά μπορούν να σας το βεβαιώσουν από την κεντρική τράπεζα της χώρας μας, αυτή τη στιγμή το σχεδόν 50% των αποθεμάτων χρυσού της Ελλάδας φυλάσσεται σε θησαυροφυλάκιο της ΤτΕ και το υπόλοιπο 50%, εδώ και δεκαετίες, στην Τράπεζα της Αγγλίας, στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ και στην Ελβετία.

Ειδικότερα, τα ελληνικά αποθέματα βρίσκονται «μοιρασμένα» κατά 29% στις ΗΠΑ, κατά 20% στο Ην. Βασίλειο, κατά 4% στην Ελβετία και κατά 47% εντός της χώρας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η κάλυψη εθνικών αναγκών σε πιθανές έκτακτες περιστάσεις. Σύμφωνα με στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η φύλαξη μέρους του χρυσού και εκτός συνόρων αποτελεί διεθνή πρακτική για σχεδόν όλες τις κεντρικές τράπεζες. Κατά συνέπεια, δεν συνιστά ελληνική πρωτοτυπία....συνεχεια εδώ