Στο 23% οι υποστηρικτές του ΝΑΙ στους ψηφισαντες από Ελλάδατα ποσοστά των Τούρκων που ψήφισαν (ΝΑΙ υπερ Ερντογαν) εκτός Τουρκίας