Αυτή είναι η αλήθεια για τους Ευρωπαίους και την πολιτική τους