ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ

ΑΘΗΝΑ 30-4-2017.
 
Η εργατική τάξη είναι η ψυχή τού Έθνους που εξασφαλίζει προς τούτο την επιβίωση, την αυτάρκεια και την οικονομική ανάπτυξη επάνω στην παραγωγική δραστηριότητα και ουχί στον παρασιτισμό. Το Έθνος είναι αληθινά ελεύθερο όταν διαχειρίζεται τούς πόρους και την κυριαρχία του με τις δικές του και μόνον λαϊκές δυνάμεις, μέσα σε πνεύμα ενότητας, αξιοσύνης και κοινωνικής δικαιοσύνης.