11 Μαιου 1919 – Ελεύθερον το Νυμφαίον Σμύρνης μετα από 500 χρονια στους Μογγόλους Οθωμανούς

11/05/1919. Κατάληψη του Νυμφαίου… Ο ελληνικός στρατός (II Τάγμα του 5ου Συντάγματος Πεζικού) καταλαμβάνει το Νυμφαίο κοντά στη Σμύρνη.


Στις 2/15 Μαΐου 1919, τμήματα της 1ης Μεραρχίας του ελληνικού στρατού αποβιβάζονται στην προκυμαία της Σμύρνης, μέσα σε παραλήρημα ενθουσιασμού και έρχονται σε σύγκρουση με ένοπλα τουρκικά στοιχεία. Στους 14 μήνες που μεσολάβησαν από την απελευθέρωση της Σμύρνης μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών (1920), ο ελληνικός στρατός είχε σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες. Κατέλαβε το Αϊδίνι, το Νύμφαιο, την Πέργαμο, τη Μενεμένη, την Ανατολική Θράκη, την Αρτάκη, την Πάνορμο και την Προύσα και απέκρουσε με επιτυχία τις επιθέσεις των τσετών που παρενοχλούσαν πόλεις και χωριά με ελληνικούς πληθυσμούς....

συνέχεια εδώ