ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ 3-5-2017.
 
Το κυρίαρχο Έθνος ρυθμίζει την οικονομία και την άμυνα μέσα σε ένα σύστημα πλέριας συνάφειας με την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα τού Κράτους. Επομένως η Εθνική Κοινότητα σχηματίζει εξουσία εγγενή και υπεύθυνη, κράτος από τα σπλάχνα τής όμαιμης λαϊκής κοινότητας που κατευθύνει τούς παραγόμενους πόρους στην αυτάρκεια και την ελευθερία τού λαού. Σ' αυτήν την περίπτωση το Έθνος είναι απόλυτος άρχοντας τού Κράτους, το δε Κράτος έχει λόγο ύπαρξης.