ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΓΙΑ ΡΩΜΑΝΙΑ

ΑΘΗΝΑ 17-5-2017.
 
Το Έθνος οφείλει να τηρήσει αρραγή την ενότητά του. Και η ενότητα τού Έθνους είναι προϊόν σεβασμού τής ιστορίας του και κοινής εργασίας ενός ευφυούς λαού. Όταν όμως το Έθνος διασπάει την ενότητά του προς χάριν σκοπών εφήμερων και ξένων, τότε ο λαός αφανίζεται ως ανάξιος να ζει. Τότε το Έθνος, η οργανωμένη έκφραση τού λαού, προσπέφτει στα πόδια αρνητών του εξουσιαστών που προσκυνούν τούς βαρβάρους.