ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ 14-5-2017.
 
Στην οικογένεια πρέπει ο ένας να ταπεινώνεται στον άλλον, να μιμείται τις αρετές του, αλλά και να ανέχεται τις ιδιοτροπίες του. Αγίου Παϊσίου τού Αγιορείτου. 
 
Η αδιαφορία, ο ατομισμός και ο εγωισμός αποτελούν τα πλέον θανάσιμα αμαρτήματα για τα μέλη μιας οικογένειας. Η αγάπη, η ομαδικότητα και η φιλαλληλία αποτελούν αντιστοίχως την ανάσχεση πάσης κακοτοπιάς και τη θεραπεία πάσης καινοφανούς ασθενείας.