ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ 1-6-2017.
 
Αποφασίζω σήμερα να διερευνήσω το πεδίο τής ιδρύσεως εκ μέρους μου τής μη κομματικής οργάνωσης Εθνικός Σύνδεσμος Μεγάλη Ελλάδα.