ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

ΑΘΗΝΑ 4-6-2017.
 
Κράτος εστί η κραταιά και οργανωμένη Πολιτεία που διαφυλάσσει τα δικαιώματα και την ασφάλεια τής εθνικός κοινότητας με πνεύμα δικαιοσύνης. Είναι η συντεταγμένη Πολιτεία που ασκεί ως ένα σώμα δύναμη και εργασία με τις εντολές των πολιτών της, τής όμαιμης λαϊκής κοινότητας.