Η ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ

ΑΘΗΝΑ 25-6-2017.
 
Βάλθηκαν οι "σπουδαίοι" τού χρήματος και οι λάτρεις των διαβολικών δυνάμεων και τής σαρκός να επιβάλλουν σε ολάκερη την ανθρωπότητα την νέα τάξη πραγμάτων. Να επιβάλλουν τυρρανικά την κακοπλασία τής ομοιομορφίας ανόμοιων καταστάσεων και ψυχών.