ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 7-6-2017.
 
Η αλήθεια δεν αλλοιώνεται, δεν φτιασιδώνεται, δεν μετασχηματίζεται και δεν εκσυγχρονίζεται. Όποιος μεταχειρίζεται την Πίστη ως σκεύος νεοπαγών θέσεων, τεμαχισμένη κατά το νεοταξικό ιδεώδες τής πανθρησκείας, θα δώσει λόγο στον Βασιλέα Χριστό. Όποιος μεταχειρίζεται την Πατρίδα ως κατοικητήριο βαρβάρων και νεοταξιτών δαιμόνων, θα δώσει λόγο στο Ελληνικό Έθνος. Η Ελλάς θα ενωθεί καθ' ολοκληρίαν και θα εφαρμόσει το δίκαιο τής εθνικής κυριαρχίας στην κοινωνία και στα εδάφη της κατά τρόπο ολοκληρωτικό.