ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΕΛΛΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2-7-2017.
 
Το καλύτερο πολίτευμα είναι αυτό που εξασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική ανάπτυξη. Είναι το πολίτευμα που διασφαλίζει ότι οι ανάγκες και οι επιθυμίες Πολιτείας και πολιτών ταυτίζονται. Κατά συνέπεια, το καλύτερο πολίτευμα δεν είναι αυτό που επικαλείται τον πολίτη, αλλά εκείνο στο οποίο το κράτος δομείται και εξουσιάζεται από τον ίδιο τον πολίτη. Είναι η αυτεξούσια, ενωμένη και ισχυρή Ελλάς.