ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΑΡΑ ΡΑΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 16-7-2017.
 
Τι είναι καλύτερο και ποιος είναι ο αληθινός προορισμός τού ανθρώπου και δη τού Έλληνα; Να ζει ελεύθερος, να δημιουργεί και να πολεμά για να προασπίσει τα αγαθά και τούς ανθρώπους του ακόμη και με τον κίνδυνο να χάσει τη ζωή του ή να "ζει" δέσμιος, γεμάτος εξαρτήσεις και ως υπηρέτης των ανομιών τού τυράννου του έως το τέλος;