ΑΠΟ ΘΥΣΙΑ ΣΕ ΘΥΣΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

ΑΘΗΝΑ 14-7-2017.
 
Την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 το Σωματείο Εργαζομένων Ναυπηγείων Σκαραμαγκά "Η Τρίαινα" εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το χρονικό διάστημα 1-10-2013 έως 30-4-2014 για τις οφειλόμενες αποδοχές των εργαζομένων τού Ναυπηγείου που έχουν επιδικαστεί από δικαστήριο υπέρ των εργαζομένων και έχει ασκήσει έφεση η διοίκηση τής εταιρίας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε ( Ναυπηγεία Σκαραμαγκά ) .