Α Π Ο Ρ Ι Α


Γιατί να κάνουμε εκλογές,και δεν βγάζουμε κυβέρνηση με...κλήρωση;