Ημερίδα για τις «Στρατιωτικές Λέσχες» στο ΓΕΣ

Ημερίδα απολογισμού και προγραμματισμού της λειτουργίας των Στρατιωτικών Λεσχών του Στρατού Ξηράς, πραγματοποιήθηκε προ ημερών στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, παρουσία του αρχηγού ΓΕΣ αντιστρατήγου Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίος απηύθυνε και σύντομο εναρκτήριο χαιρετισμό, και δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων που έχει θεσπίσει το ΓΕΣ, που έχουν ως στόχο να αναζητηθούν, να καταγραφούν και να θεσμοθετηθούν περαιτέρω βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας σε σημαντικούς φορείς υποστήριξης του Στρατού Ξηράς, όπως είναι η λειτουργία μιας Στρατιωτικής Λέσχης για το μόνιμο προσωπικό του στρατεύματος. Σκοπός της ημερίδος ήταν «η καταγραφή των δράσεων των Στρατιωτικών Λεσχών, από την αρχή του έτους και η αναζήτηση καινοτόμων ιδεών για τη βελτίωση της λειτουργίας τους», όπως σημειώνεται από το ΓΕΣ.

Το ΓΕΣ θεωρεί ότι οι Στρατιωτικές Λέσχες αποτελούν, όχι μόνο έναν ισχυρό πυλώνα εξωστρέφειας και σημαντικό κρίκο στην καθημερινή λειτουργία ενός Σχηματισμού, αλλά καθίστανται και πολλαπλασιαστές ισχύος του ΣΞ, καθόσον, με τις δραστηριότητές τους, αναπτύσσουν και προάγουν τους δεσμούς του Στρατού με τις τοπικές κοινωνίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των προαναφερθεισών δράσεων για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των φορέων υποστηρίξεως, έχουν ήδη ενταχθεί οι ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν προσφάτως, για τη βελτίωση της λειτουργίας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και των Βρεφονηπιακών Σταθμών. Επίσης και οι εκδηλώσεις τιμής προς το υγειονομικό προσωπικό του ΣΞ για την προσφορά του στο προσωπικό, που πραγματοποιήθηκαν στο ΓΕΣ και σε όλους τους Μείζονες Σχηματισμούς του ΣΞ.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΣ «οι δράσεις αυτές θα συνεχισθούν στοχεύοντας και σε άλλους σημαντικούς φορείς υποστήριξης, όπως είναι η λειτουργία των Στρατιωτικών Εργοστασίων και των Στρατιωτικών Πρατηρίων, με γνώμονα την πεποίθηση ότι η ισχυρή αποτροπή χρειάζεται ισχυρή υποστήριξη».

parapolitika.gr