ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ, Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ

ΑΘΗΝΑ 13-8-2017.
 
Η πολιτική κατάσταση στο ψευδοκράτος των μνημονίων παρουσιάζει φαινόμενα διαλύσεως και εκφοβισμού τής κοινωνίας. Στο κοινοβούλιο τής ντροπής τα νεοταξικά κόμματα ερίζουν έμπροσθεν και συναλλάσσονται όπισθεν του φωτός.