11/9/2001 -11/9 /2017 Ο ΤΡΟΜΟΣ ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΕΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ!!!


Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη Ησ. 29,6 από τον Κυριον των δυνάμεων. Διότι ο Κυριος θα επισκεφθή τους εχθρούς σου με βροντήν και σεισμόν και φωνήν μεγάλην. Θα υμοιαζη η επίσκεψις του με ορμητικήν καταιγίδα, με φλόγα πυρός, η οτοία θα κατατρώγη τα πάντα. Κατά διαβολική σύμπτωση ( για […]

συνέχεια εδώ...

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου