ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

ΑΘΗΝΑ 24-9-2017.
 
Η ασφάλεια και η άμυνα τού Έθνους είναι το κορυφαίο καθήκον τού κράτους για την διαώνιση τής Φυλής. Το καθήκον αυτό γίνεται επιτακτικότερο και αυστηρότερο στο χειρισμό του, όταν το κράτος διαθέτει φυσικό πλούτο, πολιτισμό και κεντρική γεωστρατηγική θέση στον παγκόσμιο χάρτη. 

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου