Ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου (28 Οκτωβρίου 1940)

Αἱ Ἰταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν ἀπό τῆς  5:30 πρωινῆς τῆς σήμερον τά ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς ἑλληνοαλβανικῆς μεθορίου.
Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται του πατρίου ἐδάφους.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου