Γιατί δεν γινόταν να χάσουμε με τίποτα! Η απάντηση σε ένα τηλεγράφημα!