Ο ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ 8-10-2017.
 
Σε μια οργανωμένη Πολιτεία, ο πολίτης είναι ο ιθύνουν νους και ο εργάτης, ο αποφασίζων και ο ενεργών συνάμα των πεπραγμένων της Εθνικής Κοινότητας. Σε μια ευνομούμενη Πολιτεία, ο πολίτης είναι ο νομοθέτης, ο δικαστής και ο τηρητής συνάμα τής εννόμου τάξεως. Σε μια υπαρκτή Πολιτεία, σε μια δηλαδή Εθνική Πολιτεία, οι σκοποί Πολιτείας και πολιτών ταυτίζονται, με τη φροντίδα τού κράτους από τον λαό, μέσα σε πνεύμα συλλογικότητας και όχι αδιαφορίας. 

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου