Το HELLASFORCE Μεταδίδει «Η Στρατηγική-Σοκ των Βρυξελλών για να Δελεάσουν τα Κράτη-Μέλη να δεχθούν τον ΕΥΡΩΣτρατό»


Το HELLASFORCE Μεταδίδει: Τρέχουν για τον ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟ (Αυτό τους καίει) – Για να υπερασπιστεί τα Σύνορα από τους Μετανάστες και τα Εχθρικά Κράτη (…τυράκι) … Ο ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ… ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ…. Ένας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ευρωβουλευτής περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα προωθήσει […]

συνέχεια εδώ...

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου