Το ΒΡΟΜΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΥΠΟΨΙΑΣΜΕΝΟΥΣ)


ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ» της επιβολής παγκοσμίως (κακής!) σ υ χ ν ό τ η τ ο ς στα ακούσματά μας… (ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΥΠΟΨΙΑΣΜΕΝΟΥΣ). ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Α Π Α Ι Τ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ…. Το μεγαλύτερο κομμάτι της παγκόσμιας μουσικής έχει ρυθμιστεί στα 440Hz από […]

συνέχεια εδώ...

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου