«ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ» Πίσω από το «ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ» !!!!


CFR, Trilaterals, Bilderberg At the top of the hierarchy are the Satanic bloodlines. These are the Old Black (as in Evil) Nobility of Europe headed by the British Monarchy. These people consider themselves as a different race/species from humanity. They trace their ancestry to the offsprings (Nephilim) of […]

συνέχεια εδώ...

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου