«Αρχή άνδρα δείκνυσι» (Η εξουσία δείχνει τον άνδρα)