ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΑΘΗΝΑ 21-1-2018.

Η οικονομική πολιτική ενός κράτους προσδιορίζει με μαθηματική ακρίβεια τον βίο και τη διαχειριστική ταυτότητα τού κράτους. Προσδιοριστικοί παράγοντες τής χρηματοοικονομικής κατάστασης τής πολιτείας είναι το πολιτικό προσωπικό της και τα συναλλακτικά μέσα που χρησιμοποιούνται. Διότι το κυρίαρχο κράτος εξουσιάζεται από το έθνος και διεκπεραιώνει τούς τούς λογαριασμούς και τούς σκοπούς του με εθνικό νόμισμα.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου