Η ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 25-1-2018.

Τα εθνικά μας ζητήματα, με πρώτο το ζήτημα τής Μακεδονίας μας, καθίστανται το κομβικό σημείο ενώσεως των Ελλήνων που διαθέτουμε πίστη ακατάβλητη σε Θεό και Ελλάδα.