Ας μας πει ένας ποια άλλη εκδήλωση τις τελευταίες δεκαετίες είχε περισσότερο κόσμο;